Rüzgar Türbini Kontrol Sistemi

 

RÜZGAR TÜRBİNİ KONTROL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

 • Türbinler PLC sistemi ile kontrol edilmektedir.
 • Türbinler kuyruksuz olması nedeniyle rüzgar yönünü PLC programı sayesinde otomatik olarak bulmaktadır.
 • Aynı zamanda türbinler aşırı rüzgarlarda PLC programı sayesinde kendini kontrol altına almakta ve böylece ortaya çıkabilecek kaza ve hasarlar önlenmektedir.
 • Elde edilen veriler dokunmatik ekran aracılığıyla izlenebilmektedir. Bu veriler; anlık rüzgar hızı, rüzgar yönü, gövde yönü, üretilen generatör akımı, generatör voltajı, generatör frekansı, üretilen güç, türbin devri ve sargı sıcaklığıdır.
 • Aynı zamanda elde edilen bu verilerin belli zaman aralıklarıyla flash belleğe excell formatında kaydı tutulmaktadır. Müşteri, kaydedilmiş bu veriler üzerinde herhangi bir çalışma yapabilmektedir.
 • Herhangi bir arıza durumunda (yön enkoder arızası, gövde enkoder arızası, sensör arızası ve PLC arızası) ve bu kontrol elemanlarının kablo bağlantılarının kopması durumunda sistem kendini korumaya almaktadır. Böylece ortaya çıkabilecek mekanik hasarlar engellenmiş olur.
 • Arızaların flash belleğe kaydı tutulmakta ve böylece arızanın giderimi konusunda teknik ekibin daha hızlı müdahale edebilmesi ve sorunun daha hızlı giderilmesi sağlanmaktadır.
 • Kullanılan(tüketilen) enerjinin anlık verileri sayaç aracılığla gözlenebilmektedir.
 • Kontrol sistemimiz akülerin aşırı dolumunu önler ve aynı zamanda akülerin boşalmasını engellemek amacıyla akü voltajının belli bir limitin altına düşmesine izin vermez.
 • Kontrol sistemlerimizde kullandığımız invertörler aracılığıyla üretilen gerilim evlerde kullanılan 220 V AC şebeke gerilimine dönüştürülebilmektedir.
 • Müşterinin isteğine göre ekran bilgilerine erişim ekran şifresi aracılığıyla engellenebilmektedir. Bu durumda ekran bilgilerine ancak müşteri ulaşabilmektedir.
 • Aynı zamanda müşterinin isteği üzerine ekrana herhangi bir ekran görüntüsü konulabilmekte veya şirket logosu ekran koruyucu olarak kullanılabilmektedir.
 • Müşteri isteği üzerine dokunmatik ekrana farklı ekran dilleri de eklenebilmektedir.
 • Aynı zamanda müşterinin istediğine bağlı olarak ekrana kontrol sisteminin kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler eklenebilmektedir.
 • Kontrol sistemimiz 3 yıl garantilidir.
 • Kontrol sistemimiz bütün bu özellikleri sayesinde rakiplerine göre daha üstün bir konumdadır ve her zaman yerini korumaya devam edecektir.
33

1-10 KW RÜZGAR TÜRBİNİ KONTROL ÜNİTESİ